Link & Banner

 

งาน YAMAHA MUAY THAI

Masterkool Northern Co.,Ltd. สาขาเชียงรายให้บริการพัดลมไอเย็น MASTERKOOL ในงาน YAMAHA MUAY THAI (Northern Fight) ที่ อ.พาน จ.เชียงราย จัดโดย Thai Yamaha Motor Co.,Ltd. ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ YAMAHA บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด 28/5/59

590530014 590530013 590530001 590530002