Link & Banner

 

ติดตั้งบอลลูนโฆษณาลอยฟ้า Greenwing บ.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จ.เชียงราย

ติดตั้งบอลลูนโฆษณาลอยฟ้า Greenwing บ.กรีนวิงมาร์เก็ตติ้ง จก. ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA จังหวัดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558 วันที่ 26 มค.4 กพ.2558 จัดที่สนามบินเก่า เชียงราย

580126001

580126002

580126003

580126004

580126005

580126006

580126007

580126008

580126009