Link & Banner

 

บอลลูนโฆษณา ลอยฟ้า

ใหม่ !  เรือเหาะ บอลลูน บรรจุก๊าซฮีเลียม เหมาะกับหน้างานที่มี location ค่อนข้างโล่งขนาด 5.5×2.5m.

balloonair001 balloonair002 balloonair003 balloonair004

บอลลูนลอยฟ้า ทรงกลมขนาด 4m.(เหมาะกับพื้นที่งานที่โล่งมากๆ)

balloonair005 balloonair006 balloonair007

บอลลูนลอยฟ้า ทรงกลมขนาด 3m.

balloonair029 balloonair030 balloonair031 balloonair032 balloonair033 balloonair034 balloonair035 balloonair036 balloonair037 balloonair039 balloonair040 balloonair041 balloonair042 balloonair043 balloonair044 balloonair045 balloonair046 balloonair047 balloonair048 balloonair008 balloonair009 balloonair010 balloonair011 balloonair012 balloonair013 balloonair014 balloonair015 balloonair016 balloonair017 balloonair018 balloonair019 balloonair020 balloonair021 balloonair022 balloonair023 balloonair024 balloonair025 balloonair026 balloonair027 balloonair028

580115009 580115010

580115011 580115012

580115013 580115014 580115015 580115016 580115017

580115018 580115019

580126006